Referanse: Sandvik, H. (2009) Kunsten å misforstå. Hvordan darwinister og samfunnsvitere klarer å snakke fullstendig forbi hverandre. Samtiden, 118(4), 38–51.

Sammendrag: Et forsøk på å få den norske debatten om menneskets natur forbi «arv, nei miljø, nei arv, nei miljø»-stadiet. Før eller senere må samfunnsvitere ta den biologiske forståelsen av mennesket innover seg. Til gjengjeld må humanbiologer lære seg å snakke slik at legfolk ikke er dømt til å misforstå dem.

Hele artikkelen: © 2009 Aschehoug. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned artikkelen her (som PDF-fil, 0,4 MB; forutsetter Acrobat Reader).

Relaterte publikasjoner:
– En forkortet og bearbeidet versjon av essayet utkom som kronikk i Dagbladet (24.11.2009).
– Mens Samtiden-essayet forklarer hvorfor «biologi ikke er farlig», har jeg i Klassekampen (27.2.2010) gått nærmere inn på hvorfor det kan være farlig å ignorere biologi.

Respons: Artikkelen har satt i gang en liten føljetong i Klassekampen:
– Braanen, B. (2009) Ligger det i genene? Klassekampen, 24. november, 2.
– Langdal, J. (2009) Arbeid eller genar? Klassekampen, 2. desember, 22.
– Sandvik, H. (2009) Arbeid og gener! Klassekampen, 9. desember, 22.
– Næss, T. (2009) Vitenskap og analfabetisme. Klassekampen, 9. desember, 22.
– Langdal, J. (2009) Sandviks biologisme Klassekampen, 17. desember, 20.
– Sandvik, H. (2009) Evolusjon og semantikk. Klassekampen, 23. desember, 16–17.

 

[tilbake]