Referanse: Sandvik, H. (2013) Hvor sosial er darwinismen? Naturen (Oslo), 137, 13–24.

Artikkelens figur 1Sammendrag: I debatter om menneskets biologi blir det ikke sjelden tatt for gitt at darwinistiske argumenter er høyrevridde, om ikke brune. Har denne antagelsen noen støtte i historien? Spørsmålet føles nesten kjettersk, all den tid det godtas som tilstrekkelig å si «sosialdarwinisme» eller «eugenikk» eller å nevne nazistenes folkemord for å besvare det. Saken er bare den at primærkildene forteller en langt mer innviklet historie.

Hele artikkelen: © 2013 Universitetsforlaget. Originalartikkelen kan kjøpes på idunn.no. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned en tidligere versjon av artikkelen her (som pdf-fil, 1,6 MB; forutsetter Acrobat Reader).

Relaterte publikasjoner:
– En forkorta versjon av essayet utkom som kronikk på forskning.no.
– Mens denne artikkelen handler om ideologisk misbruk av Darwins tanker etter hans levetid, handler artikkelen i forrige nummer av Naturen om Darwins egne ideologiske ståsted.

 

[tilbake]