Referanse: Sandvik, H. (2002) Sosiobiologi og feminisme – nødvendigvis et motsetningsforhold? [Bearbeidet versjon av et invitert foredrag, holdt den 27.2.01 i Kvinnforsks "Seminar i feministisk teori".] Sider 39–52 i Er det så naturlig? Perspektiver på kjønn og biologi (redaksjon: C. Wegener og A. Wynn), Kvinnforsks skriftserie 5. Senter for kvinneforskning og kvinner i forskning, Tromsø.

Sammendrag: Sosiobiologi oppfattes av flere samfunnsgrupper – bl.a. av mange feminister – som trussel. Jeg prøver å forklare hva sosiobiologi er (og ikke minst hva det ikke er), å belyse spørsmålet hva sosiobiologi evt. kan bidra med til sammfunnsdebatter, og går til slutt inn på om sosiobiologi også kan dra nytte av feministiske innspill. Hovedkonklusjonen er at sosiobiologiens resultater i seg selv ikke er noen trussel, men at man bør være på vakt mot misbruk av sosiobiologien. Med dette i bakhodet ligger alt til rette for et fruktbart samarbeid mellom feministiske synsmåter og sosiobiologiske spørsmålsstillinger.

Hele artikkelen: © 2002 Hanno Sandvik. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned artikkelen her (som pdf-fil, 0,7 MB; forutsetter Acrobat Reader).

 

[tilbake]