Referanse: Sandvik, H. (2002) Sosiobiologi – mellom selvbekreftende fordommer og testbar vitenskap. Fauna (Oslo), 55, 85–91.

Sammendrag: Med utgangspunkt i Lars F.H. Svendsens bok Mennesket, moralen og genene (2001) prøver artikkelen å rette opp i noen vanlige biologiske misforståelser av (spesielt den humane) sosiobiologien: Evolusjonsbiologi er ikke genetikk; atferdsøkologi antar ikke (og, mer enn det, er den eneste forklaringen av atferd som ikke antar) at dyr kan regne (og at mennesker kalkulerer gevinsten ved enhver handling); begrepet «seleksjonsenhet» har mange betydninger som må holdes fra hverandre; sosiobiologi er mer enn Edward O. Wilsons versjon av faget; og evolusjonsbiologiens måte å besvare nomotetiske spørsmål på er den den fylogenetisk-komparative metode. Er man ikke klar over dette, ender man lett opp med å underbygge den stereotype forestillingen om human sosiobiologi som en form for «genetisk determinisme».

Hele artikkelen: © 2002 Hanno Sandvik. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned artikkelen her (som pdf-fil, 0,7 MB; forutsetter Acrobat Reader).

 

[tilbake]