Dyrenes evolusjon – kapittel 1

Evolusjon

Til bokens hjemmeside / Til neste kapittel


Sideoversikt: kapittelets innhold, videreførende litteratur, relevante fagtidsskrifter, relaterte lenker, oppdateringer og korrekturer, øvelsesoppgaver.


Kapittelets innhold

Stikkord: evolusjon, fylogeni, Darwin, mikroevolusjon, nydarwinisme, evolusjonsfaktor, tilpasning, begrensning, seleksjonsnivå, gradualisme, rykk-og-napp-evolusjon, nøytralisme.
Sammendrag: Evolusjon beskriver forandringen over geologisk tid både av egenskaper hos enkelte dyrearter og av dyregrupper som helhet. Dyregruppers evolusjon eller fylogenese består av dannelsen av nye arter, kladogenese, og forandringen av de eksisterende artene, anagenese. Forandringer i en art skyldes at det oppstår individer med nye eller forandrede egenskaper eller egenskapskombinasjoner. Lovmessigheten bak slike forandringer beskrives av nydarwinismen, som kombinerer Darwins teori om det naturlige utvalg eller naturlig seleksjon med det man i dag vet om mutasjoner og populasjonsgenetikk. Naturlig seleksjon er en prosess som fører til at de best tilpassede organismene i gjennomsnitt etterlater seg mest avkom. Som resultat av denne selektive reproduksjonen blir organismer gjennom generasjonene adaptert eller tilpasset det miljøet de lever i. Enhetene det selekteres imellom er vanligvis gener eller individer, avhengig av om man mener enhetene det reguleres hyppigheten på, eller enhetene som faktisk opplever seleksjonen "på kroppen". Genetisk drift er en annen faktor som kan frembringe evolusjonære forandringer, men i motsetning til naturlig seleksjon helt tilfeldige sådanne. Denne prosessen har størst effekt i små populasjoner eller for nøytrale mutasjoner. Stasis eller uforanderlighet er et fenomen som man forklarer med forskjellige typer begrensninger som kanaliserer naturlig seleksjon ved å tillate noen "løsninger", men utelukke andre.


Videreførende litteratur

Evolutionary Biology (Futuyma 1998) blir av mange betraktet som standardinnføringen i evolusjonsbiologi – selv om "innføring" er litt underdrevet med bokens 763 sider...
Evolution (Ridley 2004) er like bra. Fordelen er bl.a. at det følger en CD med boken, som inneholder animasjoner, virtuelle eksperimenter, øvelsesoppgaver m.m.
Evolution: an introduction (Steans & Hoekstra 2005) er et mer oversiktlig alternativ (med tanke på både omfang og stil).
– Når det gjelder adaptasjonisme, er Gould & Lewontins artikkel (Proc. R. Soc. Lond. Ser. B Biol. Sci. 205:581, 1979) fortsatt interessant lesing. Adaptation (red. Rose & Lauder 1996) er en antologi som diskuterer fremskrittene som er gjort siden den gang.
Genes, organisms, and populations: controversies over the units of selection (red. Brandon & Burian 1984) sammenfatter noen av de mest sentrale artiklene som er skrevet om seleksjonsnivåer. For å nevne noen nyere artikler: Sterelny & Kitcher (J. Philos. 85:339, 1988), Sober & Wilson (Philos. Sci. 61:534, 1994), Sterelny, Smith & Dickison (Biol. Philos. 11:377, 1996), Johnson & Boerlijst (Trends Ecol. Evol. 17:83, 2002).
Nøytralisme behandles i lærebøkene om molekylær evolusjon, f.eks. av teoriens grunnlegger i The neutral theory of molecular evolution (Kimura 1983), mens bl.a. The Causes of molecular evolution (Gillespie 1991) er litt mer kritisk til denne teorien.
– For å nevne to antologier (artikkelsamlinger) som er litt kritiske overfor den konvensjonelle tolkningen av nydarwinismen (men uten å være antievolusjonære): Beyond neo-Darwinism (red. Ho & Saunders 1984) og Evolutionary theory: paths into the future (Pollard 1984).


Relevante fagtidsskrifter

Evolution ble grunnlagt i 1947 av Ernst Mayr og er per i dag det mest prestisjetunge tidsskriftet på feltet.
Trends in Ecology and Evolution leverer aktuelle notiser, oversiktsartikler, debattinnlegg og bokanmeldelser og er dermed den ideelle kilden for å holde seg oppdatert.
Journal of Evolutionary Biology gis ut av The European Society for Evolutionary Biology og har de siste par årene begynt å nærme seg "storebror" Evolution med hensyn til nivå.
Annual Review in Ecology, Evolution and Systematics utkommer en gang i året med grundige oversiktsartikler.
– Dessuten fins det utallige flere tidsskrifter som omhandler en eller annen side ved evolusjon. Bare i BIBSYS får man mer enn 100 treff når man søker på "evol?".


Relaterte lenker

– De siste utgavene av tidsskriftene Evolution og Journal of Evolutionary Biology.
Foreninger av og for evolusjonsbiologer er European Society for Evolutionary Society og den amerikanske Society for the Study of Evolution.
– Det fins mange kretser der evolusjon, eller i hvert fall darwinistisk sådan, er omstridt. Jeg har ikke brukt særlig mye plass på disse strømningene i boken (fordi de med få unntak ikke består av fagfolk). Det eneste jeg har nevnt to ganger er kreasjonismen (s. 13 og 180), altså troen på at Bibelens skapelsesberetning kan tolkes ordrett. Kreasjonistene er nesten utelukkende et amerikansk fenomen (med unntak av noen kristne kretser i Norge). Det kan være morsomt å lese litt på kreasjonistsidene, f.eks. for å få testet hvor flink man er til å avsløre feil i argumentasjonen... Et utvalg lenker er her: 1, 2, 3, 4.
– Jeg har funnet en side med diverse bokanmeldelser som dekker hele spekteret fra "ukritisk darwinisme" via "kritisk darwinisme" til "antidarwinisme".


Oppdateringer og korrekturer

Stephen Jay Gould og Ernst Mayr er døde.


Øvelsesoppgaver

1) Nevn seks egenskaper hos dyr eller planter eller mennesket som ikke er adaptive!
2) Hva menes med replikator og interaktør, og hvilken av delene er et gen?
3) Hvilke bevis, iakttakelser, fakta eller hypoteser kan man støtte seg på for å sannsynliggjøre at evolusjon har funnet sted og finner sted?
4) Nevn prosessene som man betegner som "evolusjonsfaktorer"!
Noen biologer mener at man burde slå sammen naturlig og seksuell seleksjon til én faktor, andre at man burde skille ut begrensninger (constraints) som egen faktor. Hva taler for det, hva imot?
5) Er det berettiget å kalle den "nøytrale teorien" og/eller "punctuated equilibrium" for ikke-darwinistisk?
6) Hva er forskjellen mellom seleksjon av et organ og seleksjon for et organ? Gi eksempler!


Tilbake til sidens topp.
Siden ble sist oppdatert den 30.10.10. Ved feil kontakt Hanno Sandvik.