Dyrenes evolusjon

Oppdatering: Stephen J. Gould er død

Den 20.5.2002 døde Stephen Jay Gould, 60 år gammel. Han har gjennom de siste årtier vært en av de ledende paleontologene og evolusjonsbiologene. Han var mest kjent for teorien om «rykk og napp»-evolusjon, for hans kritikk mot adaptasjonismen og for hans populære kolumner i tidsskriftet Natural History (som han jevnlig ga ut samlet i bokform). Men også hans bidrag til utviklingsbiologien, til forståelsen av begrensninger og av seleksjon som en hierarkisk prosess som foregår på mange ulike nivå, har vært banebrytende.

Gould var en uredd, nytenkende, ordmektig og produktiv overbevist darwinist. Han var spesielt flink til å foreslå nye måter å tolke kjente data på, eller til å advare mot uheldige vitenskapsfilosofiske og ideologiske tendenser. Også hans marxistiske bakgrunn, som han ikke la noe skjul på, økte hans evne til å komme opp med alternative forklaringsmodeller. Selv om alle disse egenskapene gjorde ham kontroversiell blant evolusjonære kollegaer – eller nettopp derfor! – har hans bidrag vært av uvurderlig verdi for evolusjonsbiologien.

Mange av Goulds artikler har allerede rukket å bli klassikere, og hans bokproduksjon var mildt sagt imponerende. Han rakk å fullføre sitt livsverk med utgivelsen av The structure of evolutionary theory i 2002.

 

Lagt inn den 18.6.02, sist oppdatert den 24.6.03.

Til bokens hjemmeside