Dyrenes evolusjon

en innføring i systematisk zoologi og dyrenes stamtre

av Hanno Sandvik, utgitt på Tapir Akademisk Forlag (Trondheim, 2001). ISBN: 82-519-1676-3. 216 sider. Pris: kr. 305,–.

[English, please]

Velkommen til bokens hjemmeside!
Her kan du lese mer om bokens innhold, finne lenker til relevante sider, øvelsesspørsmål og oppdateringer.

Hvis du vil rapportere feil, meddele nye funn som er relevante for boken, eller gi annen tilbakemelding, klikk her. Forfatteren og forlaget setter stor pris på alle former for kommentarer!!

Klikk her hvis du ønsker å bestille boken.

Dessverre mangler registeret i en del av bokens første opplag, men kan lastes ned fra disse nettsidene.

Kursledere/forelesere/lærere som ønsker å bruke boken som pensum, kan få noen tips her.Innholdsoversikt:

Klikk på kapitteloverskriften for å få flere detaljer samt litteratur, lenker, oppdateringer og øvelsesspørsmål. [kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

1. Evolusjon
   1.1 Fylogenese, fylogeni og fylogenetikk
   1.2 Nydarwinisme
   1.3 Adaptasjonisme
   1.4 Seleksjonens enheter
   1.5 Gradualisme og punktualisme
   1.6 Sammendrag

2. Arter
   2.1 Hva er arter?
   2.2 Hvordan dannes arter?
   2.3 En gang til: Hva er arter?
   2.4 Sammendrag

3. Makroevolusjon
   3.1 Taxa
   3.2 Hvordan dannes høyere taxa?
   3.3 Hvordan måles fenotypiske gap?
   3.4 Hvordan dannes nye «byggeplaner»?
   3.5 Hvordan dannes trender?
   3.6 Sammendrag

4. Fylogenetikk
   4.1 Karakterer
   4.2 Kladistisk analyse
   4.3 Problemer
   4.4 Forskjellige strømninger i fylogenetikken
   4.5 Sammendrag

5. Metazoenes fylogeni
   5.1 Metazoas delgrupper
   5.2 Eumetazoas delgrupper
   5.3 Eutriploblasticas delgrupper
   5.4 Deuterostomias delgrupper
   5.5 Eleutherozoas delgrupper
   5.7 Craniotas delgrupper
   5.8 Sarcopterygiis delgrupper
   5.9 Amniotas delgrupper
   5.10 «Aschelminthes’» delgrupper
   5.11 «Euspiralias» delgrupper
   5.12 Molluscas delgrupper
   5.13 Ganglioneuras delgrupper
   5.14 Articulatas delgrupper
   5.15 Euarthropodas delgrupper
   5.16 Arachnidas delgrupper
   5.17 Hexapodas delgrupper
   5.18 Holometabolas delgrupper
   5.19 Hymenoptera og Mecopteridas delgrupper
   5.20 Sammendrag

6. Komparativ biologi
   6.1 Hva er komparativ biologi?
   6.2 Problemet: Arter er ikke uavhengige
   6.3 En løsning: uavhengige sammenligninger
   6.4 Eksempler: den komparative metodens potensiale
   6.5 «Fremskritt»: lovmessighet eller ønsketenkning?
   6.6 Sammendrag

7. Systematikk
   7.1 Systematiseringens prinsipper
   7.2 Systematikk og evolusjon
   7.3 Hovedretningene innen systematikken
   7.4 Taksonomi og kategorier
   7.5 For siste gang: Hva er arter?
   7.6 Nomenklatur
   7.7 Naturhistoriske samlinger
   7.8 Sammendrag

8. Paleontologi
   8.1 Systematisering av fossile arter
   8.2 Fossilenes bidrag til fylogenetikken
   8.3 Fossilenes betydning for evolusjonsbiologien for øvrig
   8.4 Sammendrag

9. Filosofi
   9.1 Hva er vitenskap?
   9.2 Er (evolusjonær) biologi vitenskap?
   9.3 Er fylogenetikk vitenskap?
   9.4 Er systematikk vitenskap?
   9.5 Flere viktige begreper
   9.6 Sammendrag

Litteratur

Register med glossar

Tilbake til sidens topp.
Siden ble sist oppdatert den 30.10.10. Ved feil ta kontakt.