Dyrenes evolusjon

Forfatteren setter stor pris på rapportering av feil (faglig, språklig osv.), oppdateringer om nye funn og andre former for tilbakemelding (kritikk, ros, spørsmål). For det første kan korrekturer og nye funn legges ut på disse sidene og dermed gjøres tilgjengelig for andre lesere, for det andre er forfatteren henvist til kommentarer for å forbedre eventuelle senere utgaver av boken.

Alle former for tilbakemelding kan sendes per e-post.


Her følger en liste over de oppdateringene og korrekturene som allerede er lagt ut (du finner også henvisninger på nettsidene til de enkelte kapitlene):
Figur 25 (lagt inn oktober 2010).
Tre definisjoner av taxonnavn (lagt inn oktober 2010).
To arter av ringbærere (lagt inn juli 2006).
Mantophasmatidae er en ny insektgruppe (lagt inn juli 2006).
Ernst Mayr er død (lagt inn juli 2006).
Blåfiskens søsterart lever (lagt inn februar 2004).
Buddenbrockia plumatellae hører ikke til Mesozoa (lagt inn juni 2003).
Rundmunner sannsynligvis likevel monofyletiske (lagt inn juni 2003).
Bruskfisk heter Chondrichthyes (lagt inn juni 2003).
Fugler og dinosaurer (lagt inn juni 2002).
Hume og er og bør (lagt inn juni 2002).
Stephen Jay Gould er død (lagt inn juni 2002).
Leddyrenes slektskapsforhold fortsatt usikre (lagt inn februar 2002).
Adephagas delgrupper (biller) (lagt inn februar 2002).
Økende støtte for Ecdysozoa og Lophotrochozoa (lagt inn januar 2002).
Myzostomida er ikke leddormer (lagt inn januar 2002).
Insektenes fylogeni holder stand (lagt inn januar 2002).
Karl Poppers betydning for fylogenetikken (lagt inn august 2001).
Stikkordregisteret kan lastes ned her (lagt inn august 2001).
Russiske referanser i litteraturlisten (lagt inn august 2001).
Kladogram 13 (lagt inn august 2001).
Kladogram 10 (lagt inn august 2001).
Figur 2 (lagt inn august 2001).


Tilbake til bokens hjemmeside