Referanse: Sandvik, H. (2019) Risikovurdering av fremmede arter i Norge. Naturen (Oslo), 143, 241–249.

Artikkelens figur 4Sammendrag: Fremmede arter har i økende grad kommet i fokus som en av truslene mot det biologiske mangfoldet, fordi de kan fortrenge stedegne arter – f.eks. gjennom konkurranse, predasjon, infeksjon med nye sykdommer eller «genetisk forurensning» –, men også ved å endre strukturen på naturtyper. I tillegg kan de medføre betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. Artsdatabanken har i 2018 presentert sin tredje risikovurdering av fremmede arter. Her forklarer jeg hvordan denne risikovurderingen fungerer og gir en oversikt over noen generelle resultater fra dette arbeidet. Jeg forklarer også hva fremmede arter er, hvilke av dem som blir risikovurdert, og hva risikovurderingen betyr.

Hele artikkelen: © 2019 Universitetsforlaget. Originalartikkelen kan kjøpes på idunn.no. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned en tidligere versjon av artikkelen her (som pdf-fil, 0,5 MB).

Relatert publikasjon: En forkortet og bearbeidet versjon av artikkelen utkom som kronikk på forskning.no.

 

[tilbake]