Referanse: Sandvik, H., og B.-E. Sæther (2012) Kriterier og metoder for kartlegging og overvåkning av fremmede arter. Utredning for Direktoratet for naturforvaltning, 10(4), 1–25.

Rynkerosa er en fremmed art i NorgeSammendrag: Behovet for en målretta kartlegging og overvåkning av fremmede arter i Norge er stort og blir i liten grad møtt av eksisterende overvåkningsprogrammer. Utviklinga av slike programmer må ta to viktige hensyn: identifisering/prioritering av arter og en egna og standardisert metode. Denne utredninga gir en oversikt over kunnskapsstatusen på området og avleder konkrete forslag og anbefalinger.
    Kunnskapsgrunnlaget internasjonalt, men spesielt nasjonalt, er for dårlig til å angi et velbegrunna sett med morfologiske, fysiologiske, økologiske eller demografiske utvalgskriterier for hvilke fremmede arter som bør overvåkes. I fravær av slik disse må prioriteringa bygge på kunnskap om hvilke arter som er kjente problemarter i andre land, kombinert med artenes (1) utbredelsespotensial i Norge og (2) økologisk risikokategori ifølge det kvantitative klassifiseringssystemet for fremmede arter.
    Ved gjennomføringa av overvåkninga er det viktig å oppnå en høy deteksjonsrate og en mest mulig konstant overvåkningsinnsats, og å rapportere både positive og negative funn. Dette innebærer bl.a. (1) at man bør etablere et nett med overvåkningsflater langs transekter; (2) at overvåkningsflatene ikke endres etter etablering; (3) at overvåkningsinnsatsen varierer minst mulig i tid og rom; (4) at overvåkningsinnsatsen kvantifiseres. Ved tidligvarsling brukes ikke transekter, men et fast rutenett av overvåkningsflater i prioriterte områder. Dataene som bør samles inn er bestandstettheter (ikke bare nærvær/fravær) av den fremmede arten og relevante stedegne arter samt målinger av relevante abiotiske miljøbetingelser.

Hele artikkelen: © 2012 Direktoratet for naturforvaltning. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned artikkelen her (som pdf-fil, 1,2 MB; forutsetter Acrobat Reader).

 

[tilbake]