Dyrenes stamtre

Sammendrag: Alle dyr går tilbake på en felles stamform som har levd for mer enn én millard år siden. Dermed er det også sagt at alle dyr er beslektet med hverandre. Men hvilke dyr er nærmest beslektet med hvilke andre? Og hvem står oss mennesker nærmest av sommerfugl og sjøstjerne? Svaret finnes i form av dyrenes stamtre. Jeg begynner artikkelserien med å klarlegge hva et stamtre egentlig er for noe, og hvordan man tolker stamtretegninger (Del 1). I de følgende artiklene gjenfortelles dyrenes evolusjon gren for gren. Ferden begynner "nede", ved stamtreets rot, altså dyrenes siste felles stamart. Del 2 er dermed viet dyrenes tidlige evolusjon. De to siste artiklene tar for seg to av dyregruppene i litt større detalj: virveldyrene (Del 3) og leddyrene (Del 4).

 

1) Referanse: Sandvik, H. (2004) Dyrenes stamtre. Del 1: Hva er et stamtre? Naturen (Bergen), 128, 289–302.

Hele artikkelen: © 2004 Universitetsforlaget. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned artikkelen her (som pdf-fil, 0,8 MB).

 

2) Referanse: Sandvik, H. (2004) Dyrenes stamtre. Del 2: Dyrenes tidlige evolusjon. Naturen (Bergen), 128, 338–355.

Hele artikkelen: © 2004 Universitetsforlaget. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned artikkelen her (som pdf-fil, 0,9 MB).

 

3) Referanse: Sandvik, H. (2005) Dyrenes stamtre. Del 3: Virveldyrenes evolusjon. Naturen (Bergen), 129, 36–50.

Hele artikkelen: © 2005 Universitetsforlaget. Ved en beklagelig feil brukte forlaget et galt sett med illustrasjoner da artikkelen gikk i trykk. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned en korrigert artikkelversjon her (som pdf-fil, 5,3 MB).

 

4) Referanse: Sandvik, H. (2005) Dyrenes stamtre. Del 4: Leddyrenes evolusjon. Naturen (Bergen), 129, 77–92.

Hele artikkelen: © 2005 Universitetsforlaget. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned artikkelen her (som pdf-fil, 0,4 MB).

 

[tilbake]