Referanse: Sandvik, H. (2002) Friheten som (ikke!) ble borte. Impuls (Oslo), 56(2/3), 100–105.

Sammendrag: En invitert kommentar til Svendsens angrep på evolusjonspsykologien. Jeg diskuterer om – eller i hvilken forstand – evolusjonsforståelsen som evolusjonspsykologi og sosiobiologi bygger på, er deterministisk og/eller reduksjonistisk. Jeg viser at ingen av teoriene er (ment å være) verken totalforklaringer for menneskelige handlinger eller bortforklaringer av menneskelig handlingsfrihet. Denne misforståelsen bygger sannsynligvis på et unikausalt tenkemønster («én årsak – én virkning») hos Svendsen og andre kritikere, mens de fleste vitenskapsfolk, inkludert biologer og psykologer, opererer med mange flere forklarende variabler.

Hele artikkelen: © 2002 Hanno Sandvik. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned artikkelen her (som pdf-fil, 0,2 MB; forutsetter Acrobat Reader).

 

[tilbake]