Referanse: Sandvik, H. (2005) Miljøproblemer og bilisme. Adresseavisen (Trondheim), 27. september, 24.

Hele artikkelen: © 2005 Hanno Sandvik.

 

Miljøproblemer og bilisme

Menneskeskapte klimaendringer er en av de største truslene samfunnet vårt står overfor. Derfor er det et bra tegn at flere og flere tar innover seg at det faktisk kreves endringer for å unngå de verste utslagene. Når derimot «Bilaksjonen» i et innlegg den 20.9. bygger opp under myten om at teknologiske nyvinninger er tilstrekkelige, krever dette en korrigering. Ville bilaksjonen fått oppfylt forslagene sine – selv om de er kledd i aldri så miljøvennlige ord –, ville nemlig de bilrelaterte karbondioksidutslippene gå rett til værs (i dobbel forstand).
    Erfaringen fra de siste 50 år har rikelig dokumentert at bedre fremkommelighet for biler, lavere bilrelaterte avgifter og økt bilkomfort fører til en økende mengde biltrafikk. Dermed blir eventuelle kortsiktige miljøgevinster, f.eks. lavere utslipp per bil, spist opp etter noen ganske få år. Helt bortsett fra at heller ikke de kortsiktige miljøgevinstene er så store som noen gjerne vil ha det til: Produksjonen av biler er f.eks. svært energikrevende, og en rask fornying av bilparken derfor et miljøproblem i seg selv. Bruker man bilen sin lite, er det derfor mer miljøvennlig å ikke kjøpe en ny bil.
    Med dette er det ikke sagt at engangs- og bomavgifter er den optimale løsningen. Her kan bilaksjonen ha et poeng. Men når disse avgiftene avskaffes, må de erstattes av noe annet, hvis man har et seriøst ønske om å redusere karbondioksidutslipp. Den mest rettferdige og konsekvente løsningen som her kan diskuteres, er et kraftig påslag på bensinprisen. Dette ville gi umiddelbare belønninger både til biler med lavere forbruk og til lavere bruk av biler. Ulik engangs- og bomavgifter vil denne belønningen dessuten være proporsjonal med reduksjonen av klimafarlige utslipp.
    Til slutt: At «forskere diskuterer om miljøendringer er menneskeskapte,» er også en myte. Det er sant nok et yndet diskusjonstema blant ikke-forskere, muligens forsterket gjennom media. Blant forskere er det derimot enighet om at mennesker påvirker miljøet. Når det gjelder det globale klimaet, er f.eks. klimatologene enige om at menneskeskapte utslipp forsterker drivhuseffekten, og at drastiske reduksjoner i karbondioksidutslippene vil gjøre en forskjell.

 

[tilbake]