Rangerstasjon

Nøkkelord: Kabal, R-spill, rangerstasjon, skiftestasjon

RangerstasjonSammendrag: Rangerstasjonen er noe så sjeldent som en intelligent kabal. De fremtidige mulighetene er i stadig endring, avhengig av trekkene man velger.

Om spillet: Spillets mål er å fylle opp de fire radene fra ess til konge for hver farge. Kort kan flyttes (skiftes) til tomme felt, men bare bak forgjengerkortet av samme farge. Tomme felt bak en konge må forbli tomme (blindspor).
   Kabalen har gått opp om målet er nådd i løpet av tre runder.
   Et lite tips om strategi: Det lønner seg å tenke noen trekk fremover for hvert av de tilgjengelige alternativene! Rekkefølgen som man trekker i, kan nemlig påvirket spillets gang enormt.

Forklaringer:

  • Spillet er skrevet i programmerspråket R. Det forutsettes at R allerede er installert (se instruksjoner).
  • Spillet er tilgjengelig via URL-en http://www.evol.no/hanno/18/Bhf.rtx. Fra R-skjermen kan du laste ned spillet ved å skrive: load(url("http://www.evol.no/hanno/18/Bhf.rtx"))
  • Når spillet er lada, kan det startes ved å skrive Bhf().
  • Funksjonen har tre parametere, men alle er valgfrie. Den første (language) bestemmer språket (så langt foreligger spillet på tysk, norsk og engelsk), angitt som tekststreng [feks som Bhf(language="norsk") eller bare Bhf("n")]. Den andre (seed) angir "frøet" til slumptallgeneratoren, i tilfellet du ønsker å spille det samme spillet flere ganger [feks som Bhf(seed=24)]. Den tredje (cex) angir skriftstørrelsen, i tilfellet den automatiske størrelsestilpasninga ikke gir tilfredsstillende resultater [feks som Bhf(cex=2)].
  • Når spillet har starta, åpnes et nytt R-vindu med de stokka kortene. Du kan endre vinduets størrelse manuelt (med musa). Skriftstørrelsen vil tilpasses til den endra vindusstørrelsen under neste trekk (med mindre du har angitt parameteren cex).
  • For å spille, trykker du nummertastene til tallet som betegner det frie feltet som du ønsker å flytte et kort til.
  • Spillet har ikke noen hjelpefunksjoner, men du kan trykke "H" under spillet for å få frem en tekst med forklaringer.
  • Hvis du spiller på ren slump, går spillet opp i ca. 10 % av tilfellene. Hvis du derimot tenker fremover og planlegger, kan du minst dredoble suksessraten.
  • God fornøyelse!