Referanse: Sandvik, H., L. Gederaas og O. Hilmo (2017) Retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter, versjon 3.5. Artsdatabanken, Trondheim. 105 sider.

ISBN: 978-82-92838-45-7.

TegeSammendrag: Retningslinjene beskriver fremgangsmåten for risikovurderinga av den økologiske påvirkninga som fremmede arter har på norsk natur. Kapittel 1 gir en kort innføring i problematikken og forklarer risikovurderingas faglige og lovmessige bakgrunn. Kapittel 2 definerer de benytta begrepene og de historiske, geografiske, økologiske og taksonomiske avgrensningene av risikovurderinga. Kapittel 3–5 beskriver hvordan dataene blir lagt inn i FremmedArtsBasen. Retningslinjene avslutter med en oversikt over endringer i metode og kriteriesett, ordforklaringer og referanser. Appendiksene omfatter en beskrivelse av kriteriesettet; en begrunnelse for endringene fra 2012; en beskrivelse av fordelene ved kvantitative kriteriesett; en oversikt over spredningsveier; forklaringer av naturtyper, biogeografiske regioner, økosystemtjenester og rødlistekriterier; bestillingslista over arter som ønskes risikovurdert; samt dokumentasjonen for R-programmene levetid og ekspansjon.

Hele publikasjonen: © 2017 Artsdatabanken. Hele publikasjonen kan lastes ned her (pdf, 3,3 MB).

 

[tilbake]