Referanse: Sandvik, H. (2015) Ozonlag og klima. Adresseavisen, 14. januar, 37.

Hele artikkelen: © 2015 Hanno Sandvik.

 

Ozonlag og klima

Ozonlaget har forsvunnet fra avisforsidene, og en leser undret på om dette betyr at ozonlaget er «reparert» (9.1.). Uttynningen av ozonlaget skyldtes en bestemt type menneskeskapte gasser (KFK, klorfluorkarboner).
    Denne gruppen forbindelser har blitt forbudt i 1989. KFK-gasser har lang levetid, men forbudet har allerede ført til en forbedring av situasjonen. Det anslås at ozonhullet er helt «tettet» om ca. 50 år.
    Ozonhullet har aldri hatt noe i klimadebatten å gjøre, selv om ozonhullet og global oppvarming har til felles at begge fenomenene berører atmosfæren og er menneskeskapt. Men eksempelet med KFK har vist at folkelig miljøprotest nytter, og at helse- og miljøhensyn kan seire over kortsiktige industriinteresser.

 

[tilbake]