Referanse: Elven, R., F. Ødegaard, E. Oug og H. Sandvik (2012) Fremmede arter: introduksjon, etablering, spredning i norsk natur. Sider 17–54 i Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012 (redaksjon: L. Gederaas, T. L. Moen, S. Skjelseth og L.-K. Larsen), Artsdatabanken, Trondheim.

RynkeroseSammendrag: Kapitlet gir en generell oversikt over fagfeltet invasjonsøkologie. Det redegjør for kriterier for og problemer ved å avgrense fremmede fra stedegne arter. Det forklarer hvor fremmede arter kommer fra og hvordan de kommer til Norge. Det gir en innføring i faktorene som påvirker etableringen og spredningen av fremmede arter og effektene de kan ha på den stedegne naturen. Klimaendringenes effekt på disse prosessene drøftes til slutt.

Hele artikkelen: © 2012 Artsdatabanken. Hele publikasjonen kan bestilles eller lastes ned her.

 

[tilbake]