Referanse: Sandvik, H. (2010) Klimaforvirring? Adresseavisen, 20. desember, 29.

Hele artikkelen: © 2010 Hanno Sandvik.

 

Klimaforvirring?

En leser etterspurte forståelige forklaringer på klimaproblematikken. Kortversjonen er som følger: CO2 (og visse andre gasser) fanger varme i jordens atmosfære. Jo høyere andel av disse gassene det er, desto mindre varme slipper ut av atmosfæren. Gjennom forbrenning av fossile energibærere har andelen av CO2 i atmosfæren siden den industrielle revolusjonen økt med mer enn en tredjedel utover det «naturlige» (dvs. førindustrielle) nivået. Denne økningen betegnes derfor som menneskeskapt, og utgjør hittil hele 28 % av atmosfærens CO2.
    En rekke komplekse tilbakekoblinger i naturen gjør at man ikke direkte kan regne om CO2-økningen til forventet temperatur. Men med dagens kunnskapsnivå betviler ingen klimatolog at menneskelig aktivitet er hovedårsaken til den inneværende globale oppvarmingen. Det har det faktisk hersket faglig enighet om i flere tiår. Den gjenværende uenigheten gjelder finregningene på de nøyaktige andelene, konsekvensene og mekanismene. Dessverre har en rekke lobbyister klart å fremstille denne uenigheten som om den påvirker hovedkonklusjonen. Men fagfolk har altså omfattende dokumentasjon på at vi opplever en global oppvarming, og at denne for en stor del er menneskeskapt.
    Det kan naturligvis ikke utelukkes at enkelte klimaforskere bevisst har feilinformert. Slik uredelig adferd ville likevel ikke kunne rokke ved hovedkonklusjonene, som er sikret gjennom utallige uavhengige observasjoner og analyser fra en lang rekke forskningsmiljøer i mange ulike fagfelt. Den såkalte hockeykøllekurven er f.eks. ikke en «manipulert klimakurve», men var i sin tid den beste tilgjengelige rekonstruksjonen av temperaturen på kloden over en tusenårsperiode. Senere studier har kritisert – og dermed forbedret – metodene, med det resultat at «hockeykøllens» hovedbudskap har blitt bekreftet: Det inneværende tiåret er det varmeste som kloden har opplevd på minst tusen år. Også her har enkelte lobbyister maktet å gi et villedende bilde, og dermed så langt klart å forhindre at det er politisk flertall for en offensiv klimapolitikk.

 

[tilbake]