Referanse: Sandvik, H. (2007) Klimarealisme! Adresseavisen, 19. november, 36.

Hele artikkelen: © 2007 Hanno Sandvik.

 

Klimarealisme!

Til H. Berg (Adressa, 15.11.2007) og andre «klimarealister»:
    Ingen – verken klimaforsker eller miljøverner – har noen gang hevdet at alle klimaendringer er menneskeskapt. Tvert imot inkluderer samtlige klimamodeller naturlige årsaker. Nettopp derfor er man så sikker på at de nåværende endringene overveiende skyldes menneskelig aktivitet.
    Ingen forsker vil dessuten noen gang si at vi vet alt. Tvert imot kan det godt hende at vi om hundre år har en bedre forståelse av de nåværende klimaendringene enn vi har i dag. Sannsynligvis er det nettopp derfor at det nå viser seg at selv klimaforskernes mest pessimistiske modeller drastisk har undervurdert det menneskelige bidraget til den globale oppvarmingen.
    Klimarealisme innebærer å være seg sitt ansvar og sitt bidrag til klimaendringene bevisst, og å skjønne at katastrofer bare kan unngås før de har skjedd. Det har i hvert fall ingenting med verken klima eller realisme å gjøre å stikke hodet ned i sanden og å trenere de nødvendige tiltakene ved gang på gang å gjenreise de samme, utslitte stråmennargumentene.

 

[tilbake]