Referanse: Ananiassen, P., N. Blessitt, T. Havdal, G. E. Hjelde, U. Martinsen, E. Reitan, M. C. Reitan, E. Rensvik, K. Viddal og H. Sandvik [Førsteklasse-foreldre i Steinerskolen] (2007) Steinerskolens friluftstilbud. Adresseavisen, 22. juni, 40.

Hele artikkelen: © 2007 forfatterne.

 

Steinerskolens friluftstilbud

Adresseavisens gravende journalister kunne den 18. juni avsløre angivelig graverende forhold ved Steinerskolen i Trondheim. Reportasjen har imidlertid en mildt sagt besynderlig form, fokus, innhold og timing. En flere måneder gammel rapport trekkes frem som «fersk» (!) nyhet på et tidspunkt når rehabiliteringen av skolebygget har vært i full gang i flere uker. Rehabiliteringen kunne vanskelig settes i gang før skolen eide bygningene – inntil april i år var Trondheim kommune eieren. Når barna returnerer til sitt nyoppussete skolebygg over jul, vil det være i forskriftsmessig stand.
    Adressas dramatisering av disse foreldete forholdene er derfor useriøst, og overgås bare av fremstillingen av førsteklasse-tilbudet. Når avisa uten ytterligere forklaringer omtaler førsteklassen på Tunga gård som «ulovlig», formidles et inntrykk av at tilbudet er direkte livsfarlig, helseskadelig eller miljøkriminelt. Dette er så langt fra sannheten som man kan komme. Tunga gård er sannsynligvis det sunneste tilbudet til seksåringer her i byen, samtidig som barna er med på å vedlikeholde kulturlandskapet i Bymarka. Det som gjør lokalene «ulovlige», er bl.a. mangel på forskriftsmessig ventilasjon – som fortoner seg noe latterlig når barna er utendørs 95 % av skoletiden. Der får de lov til å lære på en måte som ivaretar seksåringens kropp og sjel, dvs. ved å ta hele kroppen (ikke bare hodet) i bruk, og ved å utvikle sine fysiske og motoriske ferdigheter i samspill med de intellektuelle, sosiale og kunstneriske.
    Andre krav til lokalene er allerede oppfylt eller jobbes det med å få oppfylt. Uansett er ikke forholdene verre enn at Tunga gård kunne ha blitt godkjent som barnehage. Barna har trivdes utrolig bra. De har blitt trygge på seg selv, er glade, stolte, og har aldri vært så lite syk. Som foreldre er vi svært takknemlige for tilbudet, og håper at regelverket ikke umuliggjør denne unike utendørspedagogikken.
    Vi skal ikke bortforklare at tilbudet mangler endelig godkjenning (midlertidig sådan foreligger, stikk i strid med Adressas «avsløring»); vi vil heller ikke latterliggjøre et regelverk som skal beskytte barns rett til et sunt læringsmiljø. Poenget er bare at regelverket rammer særdeles skeivt – og antageligvis mot sin hensikt – i dette friluftstilbudet. Istedenfor å omtale dette misforholdet mellom regelverk og praksis, graver Adressa frem gamle dokumenter og forvrenger deres innhold. At skolen ikke har læreplaner er f.eks. direkte feil. Hvorfor Adressa bruker slike midler for å sverte et glimrende tilbud til Trondheims barn, er vanskelig å forstå.

 

Noter: Innlegget er en reaksjon på en tidligere artikkel:
–  Nergård, H. (2007) Ulovlig skoledrift i mange år. Adresseavisen, 18. juni, 4–5.

Innlegget førte i sin tur til at journalisten (selv om hun på telefon og i e-posts form hadde blitt gjort oppmerksom på [a] at hennes fremstilling inneholdt flere grove faktafeil, [b] at opplysningene som var korrekte, var håpløst foreldete, [c] at tittelen, førstesideoppslaget og ingressen var villedende, og [d] at presentasjonen av forholdet var oppsiktsvekkende ubalansert) brukte redaksjonell plass (!!!) på å «presisere» vårt leserinnlegg (som selvfølgelig ikke kunne bruke redasjonell plass og var blitt kortet ned kraftig):
–  Nergård, H. (2007) Presisering om Steinerskolen. Adresseavisen, 23. juni, 58.

 

[tilbake]